Xét nghiệm kháng thể: Lợi ích, Ứng dụng, Quy trình

Mục đích của xét nghiệm kháng thể là gì? Xét nghiệm kháng thể cho phép rút ra kết luận về lần nhiễm virus Corona trước đó. Trong một số trường hợp, chúng cũng có thể được các bác sĩ sử dụng để phát hiện các diễn biến bệnh Covid 19 có triệu chứng thấp khi nhìn lại. Về nguyên tắc, cũng có thể sử dụng chúng để kiểm tra tính hiệu quả của … Xét nghiệm kháng thể: Lợi ích, Ứng dụng, Quy trình