Điếc: Nguyên nhân, triệu chứng và điều trị

Tổng quan ngắn gọn Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ: khiếm khuyết gen, ảnh hưởng đến em bé khi mang thai hoặc khi sinh, nhiễm trùng tai, một số loại thuốc Triệu chứng: Không phản ứng với âm thanh, ở trẻ thiếu phát triển khả năng nói. Chẩn đoán: soi tai, test Weber và Rinne, đo thính lực ngưỡng âm, đo thính lực lời nói, đo thính lực thân não, v.v. Điều trị: các máy trợ thính như máy trợ thính dành cho người suy giảm thính lực, bên trong … Điếc: Nguyên nhân, triệu chứng và điều trị