DemTect: cách thức hoạt động của bài kiểm tra chứng mất trí nhớ

DemTect: Nhiệm vụ kiểm tra DemTect (Phát hiện chứng mất trí nhớ) giúp xác định tình trạng suy giảm trí tuệ của bệnh nhân. Nó cũng có thể được sử dụng để mô tả quá trình suy thoái tinh thần. Giống như các xét nghiệm khác (MMST, kiểm tra đồng hồ, v.v.), nó được sử dụng trong chẩn đoán chứng mất trí nhớ. DemTect bao gồm năm phần, được sử dụng để kiểm tra các khả năng nhận thức khác nhau. DemTect … DemTect: cách thức hoạt động của bài kiểm tra chứng mất trí nhớ