Mang thai trong bụng: Triệu chứng, Diễn biến

Tổng quan ngắn gọn Triệu chứng: Các dấu hiệu của thai kỳ bình thường như vô kinh, buồn nôn; thường không có triệu chứng nào khác vì khoang bụng có đủ chỗ và trứng thường không sống sót Nguyên nhân: Ống dẫn trứng hoặc tử cung rò rỉ do vỡ hoặc tương tự, trứng đã thụ tinh đi nhầm vào khoang bụng tự do và … Mang thai trong bụng: Triệu chứng, Diễn biến