Cảm giác có vật thể lạ trong mắt: Phải làm gì?

Cảm giác có dị vật trong mắt: mô tả Giác mạc là một phần của nhãn cầu nằm ở phía trước đồng tử. Nó không có mạch máu nhưng được trang bị nhiều cảm biến nhạy cảm với cơn đau và chỉ được bao phủ bởi một lớp màng nước mắt mỏng. Điều này làm cho giác mạc trở thành một trong những cấu trúc nhạy cảm nhất trong cơ thể. … Cảm giác có vật thể lạ trong mắt: Phải làm gì?