Sự quên lãng: Phải làm gì?

Tổng quan ngắn gọn Tính hay quên có đồng nghĩa với chứng mất trí nhớ không? Không, mức độ quên nhất định là bình thường. Chỉ có sự suy giảm đáng kể và liên tục về hiệu suất bộ nhớ mới có thể là tín hiệu cảnh báo về chứng rối loạn trí nhớ nghiêm trọng như chứng mất trí nhớ. Quên bao nhiêu là bình thường? Không có hướng dẫn chung hợp lệ ở đây. Những người thỉnh thoảng quên điều gì đó… Sự quên lãng: Phải làm gì?