Loại bỏ sỏi mật: Phẫu thuật, Dùng thuốc, v.v.

Sỏi mật trong ống mật Trong trường hợp sỏi mật “im lặng” trong ống mật, bác sĩ và bệnh nhân nên cùng nhau quyết định xem có nên loại bỏ sỏi mật hay không – sau khi xem xét lợi ích cá nhân và rủi ro có thể xảy ra khi điều trị. Đôi khi đó chỉ đơn giản là một trường hợp chờ đợi vì sỏi ống mật cũng có thể… Loại bỏ sỏi mật: Phẫu thuật, Dùng thuốc, v.v.