Tiêm phòng sốt vàng da: ai thực sự cần nó

Tiêm phòng sốt vàng da: Ai nên tiêm phòng? Về nguyên tắc, việc chủng ngừa bệnh sốt vàng da đặc biệt quan trọng đối với người dân địa phương ở các vùng lưu hành bệnh sốt vàng da, vì khó có thể đảm bảo bảo vệ 60% khỏi lây truyền do muỗi đốt, ngay cả khi phải hết sức cảnh giác. Nếu khoảng 90 đến XNUMX phần trăm dân số mắc bệnh đặc hữu… Tiêm phòng sốt vàng da: ai thực sự cần nó