Nỗi phiền muộn về giới: Nguyên nhân, sự trợ giúp

Chứng phiền muộn giới: định nghĩa Nếu bạn muốn hiểu thuật ngữ chứng phiền muộn giới, trước tiên bạn cần biết không hợp giới là gì: Tóm lại: một số người sinh ra với dương vật vẫn cảm thấy mình là con gái/phụ nữ chứ không phải con trai/đàn ông. Ngược lại, một số người có ngực và âm đạo lại cảm thấy là nam giới thay vì nữ giới. Hoặc chúng … Nỗi phiền muộn về giới: Nguyên nhân, sự trợ giúp