Bệnh nhiễm sắc tố sắt mô: Triệu chứng và điều trị

Tổng quan ngắn gọn Bệnh hemochromatosis là gì? Bệnh trong đó có quá nhiều chất sắt được lưu trữ trong cơ thể (bệnh dự trữ sắt). Nguyên nhân: Dạng nguyên phát dựa trên đột biến gen ở protein điều hòa chuyển hóa sắt. Bệnh nhiễm sắc tố sắt mô thứ phát dựa trên các bệnh khác (bẩm sinh hoặc mắc phải) hoặc do hấp thụ quá nhiều sắt (đặc biệt là qua đường truyền). Triệu chứng: ví dụ nặng… Bệnh nhiễm sắc tố sắt mô: Triệu chứng và điều trị