Hội chứng chèn ép hông: Định nghĩa, trị liệu

Tổng quan ngắn gọn Triệu chứng: Đau háng do vận động, đau khi ngồi lâu, hạn chế vận động. Nguyên nhân: Dị tật chỏm xương đùi và/hoặc ổ cối tiếp giáp một số chỗ. Điều trị: Trong những trường hợp nhẹ, điều trị bảo tồn, nhưng thường là phẫu thuật. Các hình thức: Tùy thuộc vào mức độ liên quan của ổ cối hoặc đầu, người ta phân biệt giữa kẹp và kẹp cam; … Hội chứng chèn ép hông: Định nghĩa, trị liệu