Nhiễm trùng qua tiếp xúc và giọt bắn

Tổng quan ngắn gọn Mô tả: Nhiễm vi trùng qua tiếp xúc với người khác hoặc đồ vật bị ô nhiễm. Đường lây truyền: Trong khi nhiễm trùng vết bẩn (cũng là nhiễm trùng tiếp xúc gián tiếp) xảy ra gián tiếp qua các đồ vật (ví dụ như tay nắm cửa, bàn phím, bệ toilet, thực phẩm), vi trùng lây lan trực tiếp từ người này sang người khác (ví dụ qua tay) trong trường hợp tiếp xúc trực tiếp. sự nhiễm trùng. Bệnh tật: … Nhiễm trùng qua tiếp xúc và giọt bắn