Nhiễm trùng giọt

Tổng quan ngắn gọn Mô tả: Nhiễm trùng trong không khí do vi trùng (ví dụ: vi khuẩn, vi rút) do các giọt nhỏ dịch tiết hoặc vi hạt (khí dung) có chứa mầm bệnh. Đường lây truyền: mầm bệnh xâm nhập vào không khí qua những giọt nhỏ khi hắt hơi, ho hoặc nói chuyện; người khác hít phải chúng hoặc giọt nước rơi trực tiếp vào màng nhầy (ví dụ: cổ họng, mũi, mắt). Bệnh tật: Những bệnh… Nhiễm trùng giọt