Bệnh bạch cầu đơn nhân truyền nhiễm: Điều trị

Sốt tuyến được điều trị như thế nào? Trong hầu hết các trường hợp, các bác sĩ điều trị bệnh sốt tuyến (bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng) đi kèm với các triệu chứng chỉ chống lại các triệu chứng. Điều này có nghĩa là trong hầu hết các trường hợp, cơn sốt sẽ giảm và cơn đau giảm bớt khi dùng thuốc thích hợp. Chỉ trong những trường hợp nghiêm trọng mới cần sử dụng cortisone hoặc các biện pháp khác. MỘT … Bệnh bạch cầu đơn nhân truyền nhiễm: Điều trị