Sỏi thận: Định nghĩa, triệu chứng, nguyên nhân

Tổng quan ngắn gọn: Triệu chứng: Đau xảy ra khi sỏi thận đi vào niệu quản. Các triệu chứng có thể xảy ra bao gồm đau giống như chuột rút, buồn nôn và đổ mồ hôi. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ: Sỏi thận xảy ra khi một số chất hiện diện với nồng độ cao trong nước tiểu và hình thành tinh thể. Chẩn đoán: Có nhiều phương pháp kiểm tra khác nhau để chẩn đoán sỏi thận, bao gồm siêu âm, chụp X-quang… Sỏi thận: Định nghĩa, triệu chứng, nguyên nhân