Ung thư phổi tế bào nhỏ: Điều trị & Tiên lượng

Ung thư phổi tế bào nhỏ: Mô tả Ung thư biểu mô phế quản tế bào nhỏ là dạng ung thư phổi phổ biến thứ hai (sau ung thư biểu mô phế quản không phải tế bào nhỏ) với tỷ lệ khoảng 12 đến 15% – bệnh thường xảy ra ở độ tuổi từ 60 đến 80. Điểm khởi đầu của bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ được hình thành bởi… Ung thư phổi tế bào nhỏ: Điều trị & Tiên lượng