MERS-CoV

Tổng quan ngắn gọn MERS là gì? Một bệnh hô hấp nghiêm trọng (thường) do mầm bệnh MERS-CoV gây ra. Tần suất: (Rất) hiếm, tổng số khoảng 2,500 trường hợp được ghi nhận trên toàn thế giới (tính đến năm 2019), sau năm 2016 số lượng chẩn đoán giảm mạnh. Triệu chứng: Sốt, ho, khó thở, viêm phổi, thường bị suy giảm thần kinh và tổn thương nội tạng trong trường hợp nặng; thời gian ủ bệnh … MERS-CoV