Say sóng: Nguyên nhân, Điều trị, Phòng ngừa

Bệnh say sóng xảy ra như thế nào? Cũng giống như chứng say tàu xe nói chung (kinetosis), say sóng liên quan đến sự xung đột của các ấn tượng cảm giác khác nhau được cơ quan tiền đình và mắt truyền đến não. Cơ quan cân bằng (bộ máy tiền đình) ở tai trong liên tục cảm nhận các chuyển động quay cũng như gia tốc ngang và dọc với… Say sóng: Nguyên nhân, Điều trị, Phòng ngừa