Tiêm phòng quai bị: Quy trình và tác dụng

Tiêm vắc xin quai bị: Khi nào nên tiêm? Ủy ban Thường trực về Tiêm chủng (STIKO) tại Viện Robert Koch khuyến nghị tiêm phòng quai bị cho tất cả trẻ em từ XNUMX tháng tuổi. Cần có hai loại vắc-xin để tiêm chủng cơ bản - tức là có được sự bảo vệ hoàn chỉnh và đáng tin cậy chống lại vi-rút quai bị. Những thứ này nên được quản lý trong vòng hai năm đầu đời. Vì … Tiêm phòng quai bị: Quy trình và tác dụng