U sợi thần kinh loại 2 (NF2)

Tổng quan ngắn gọn Diễn biến và tiên lượng: Phụ thuộc vào kích thước và sự phát triển của khối u, tuổi thọ trung bình 60 tuổi Triệu chứng: Suy giảm thần kinh, giảm thính lực, ù tai, tăng nhãn áp, mất thăng bằng, liệt mặt Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ: Di truyền do đột biến gen gen NF2. Điều này không làm chậm sự phát triển của khối u Chẩn đoán: Dựa trên lâm sàng… U sợi thần kinh loại 2 (NF2)