Kiểm tra bắt buộc: Trị liệu và triệu chứng

Tổng quan ngắn gọn Trị liệu: Trị liệu hành vi nhận thức với các bài tập đối đầu, đôi khi được hỗ trợ bằng thuốc. Triệu chứng: Các hành vi kiểm soát thường xuyên như kiểm tra đồ vật (ví dụ: bếp lò, cửa ra vào) kết hợp với lo lắng và căng thẳng bên trong; người đau khổ biết hành vi của họ là không hợp lý Nguyên nhân: Sự tương tác của các yếu tố sinh học (di truyền) và ảnh hưởng của môi trường (chẳng hạn như tuổi thơ đau thương, sự giáo dục không thuận lợi) Chẩn đoán: Chấp nhận … Kiểm tra bắt buộc: Trị liệu và triệu chứng