Acrophobia: Định nghĩa, trị liệu, nguyên nhân

Sợ độ cao là gì? Sợ độ cao (còn được gọi là acrophobia) đề cập đến nỗi sợ ở một khoảng cách nhất định so với mặt đất. Tùy thuộc vào mức độ rõ rệt của nỗi sợ hãi, nó có thể đã xảy ra khi leo thang. Sợ độ cao là một trong những nỗi ám ảnh cụ thể – đây là những chứng rối loạn lo âu… Acrophobia: Định nghĩa, trị liệu, nguyên nhân