Bệnh vảy phấn hồng: Nguyên nhân, triệu chứng, điều trị

Tổng quan ngắn gọn Địa y hoa hồng là gì? Phát ban màu đỏ, có vảy, ưu tiên ở thân mình, phần trên cánh tay và đùi. Hầu hết những người trẻ tuổi từ 10 đến 35 tuổi mắc bệnh, chủ yếu vào mùa xuân và mùa thu. Triệu chứng và diễn biến: Đầu tiên là đốm đỏ đơn lẻ có viền vảy (tuyến nguyên phát). Sau đó, phần còn lại của vết phát ban có mủ… Bệnh vảy phấn hồng: Nguyên nhân, triệu chứng, điều trị