Sốt Q: Truyền nhiễm, triệu chứng, điều trị

Sốt Q: Mô tả Sốt Q thuộc về bệnh được gọi là bệnh lây truyền từ động vật sang người. Đây là những bệnh có thể lây truyền từ động vật sang người. Tác nhân gây sốt Q là một loại vi khuẩn thích cư trú trong bụi hoặc cỏ khô. Bởi vì bệnh sốt Q được chẩn đoán lần đầu tiên vào năm 1937 tại bang Queensland của Úc trong số những người lao động ở… Sốt Q: Truyền nhiễm, triệu chứng, điều trị