Tiêm phòng bệnh dại: Nó có lợi cho ai?

Tiêm phòng bệnh dại có hữu ích cho con người không? Tiêm phòng bệnh dại không phải là một trong những loại vắc xin được khuyến nghị chung. Trong những điều kiện nhất định, việc tiêm phòng bệnh dại rất hữu ích hoặc thậm chí có thể cứu sống con người. Về cơ bản có hai loại vắc xin phòng bệnh dại. Tiêm chủng chủ động nhằm mục đích cung cấp sự bảo vệ phòng ngừa bệnh tật, trong khi tiêm chủng bệnh dại thụ động là… Tiêm phòng bệnh dại: Nó có lợi cho ai?