Tiêm phòng Rubella: Tác dụng và Rủi ro

Tên vắc xin sởi là gì? Vắc xin sởi được tiêm bằng loại vắc xin virus sống, chứa vi rút rubella giảm độc lực để chủng ngừa. Nó được tiêm dưới dạng vắc xin kết hợp quai bị-sởi-rubella hoặc quai bị-sởi-rubella. Vắc xin vi rút sống quai bị-sởi-rubella đã được phê duyệt có tên là MM-RVAXPRO và Priorix. Vắc-xin vi-rút sống quai bị-sởi-rubella đã được phê duyệt được gọi là: … Tiêm phòng Rubella: Tác dụng và Rủi ro