Viêm xoang: Biện pháp khắc phục tại nhà

Những biện pháp khắc phục tại nhà nào giúp điều trị viêm xoang? Trong trường hợp viêm xoang, màng nhầy trong các khoang xương sọ bị viêm. Chúng thường chứa đầy không khí và kết nối trực tiếp với khoang mũi. Có các xoang sau: Xoang trán phía trên mắt (xoang trán) xoang hàm trên bên trái và bên phải của … Viêm xoang: Biện pháp khắc phục tại nhà