Tiêm phòng bệnh đậu mùa: rủi ro, lịch sử, diệt trừ

Tổng quan ngắn gọn Mô tả: Vắc-xin bảo vệ chống lại bệnh đậu mùa variola ở người và bệnh đậu khỉ liên quan. Ngày nay, vắc xin có nguy cơ thấp hơn được làm từ vi rút sống không thể nhân bản. Tiêm phòng bệnh đậu mùa bắt buộc: Tiêm phòng bệnh đậu mùa bắt buộc đầu tiên ở Bavaria vào năm 1807 trước sự kháng cự mạnh mẽ của người dân. Tiêm chủng bắt buộc chung từ Đế quốc Đức năm 1875 đến Liên bang … Tiêm phòng bệnh đậu mùa: rủi ro, lịch sử, diệt trừ