Heterophoria (lác tiềm ẩn): Tần suất, Dấu hiệu

Heterophoria: Lác trong một số tình huống nhất định Heterophoria còn được gọi là lác tiềm ẩn hoặc ẩn vì nó thường có thể được bù đắp tốt. Điều này có nghĩa là những người bị ảnh hưởng không có bất kỳ khiếu nại nào. Bối cảnh của hiện tượng này như sau: Lực kéo của từng cơ mắt khác nhau tùy theo từng mắt. Nếu bạn tập trung vào… Heterophoria (lác tiềm ẩn): Tần suất, Dấu hiệu