Sưng cổ: Nguyên nhân, Cách điều trị, Biện pháp khắc phục tại nhà

Sưng cổ: mô tả Sưng cổ có thể phát triển vì nhiều lý do. Theo đó, các vết sưng như vậy cũng khác nhau về các đặc điểm như vị trí, kích thước, độ cứng và tốc độ phát triển. Trong một số trường hợp, cổ dày sẽ tự biến mất, ví dụ như trong trường hợp hạch to không đặc hiệu, khi… Sưng cổ: Nguyên nhân, Cách điều trị, Biện pháp khắc phục tại nhà