Tic là gì?

Tổng quan ngắn gọn Tic là gì? Một chuyển động hoặc âm thanh đột ngột không có mục đích và người bị ảnh hưởng không thể kiểm soát được. Có những gì tics? Có các tật giật vận động (co giật, chớp mắt, nhăn mặt, dậm chân, v.v.) và tật máy phát âm ( hắng giọng, càu nhàu, gắt gỏng, lặp lại từ, v.v.) với nhiều cách kết hợp khác nhau. Biến thể phức tạp nhất là… Tic là gì?