Khiếm khuyết vách ngăn tâm thất: Nguyên nhân, cách điều trị

Tổng quan ngắn gọn VSD là gì? Dị tật tim bẩm sinh trong đó có ít nhất một lỗ giữa tâm thất phải và trái. Điều trị: đóng lỗ bằng phẫu thuật tim hở hoặc đặt ống thông tim. Thuốc chỉ được sử dụng tạm thời và không thích hợp làm liệu pháp lâu dài. Triệu chứng: Lỗ nhỏ hiếm khi gây ra triệu chứng, lỗi lớn hơn gây ra… Khiếm khuyết vách ngăn tâm thất: Nguyên nhân, cách điều trị