Than hoạt tính

Sản phẩm Than hoạt tính được bán trên thị trường ở dạng viên nén, viên nang, dạng hỗn dịch và bột nguyên chất, trong số những loại khác (ví dụ, Carbolevure, Norit, Carbovit, Hänseler Carbo activatus). Cấu trúc và tính chất Than dược liệu được cấu tạo từ cacbon và tồn tại ở dạng bột màu đen tuyền nhẹ, không mùi, không vị, không có các hạt dạng hạt. Nó không hòa tan trong… Than hoạt tính