Rượu – tiêu thụ ít rủi ro và nguy hiểm

Tổng quan ngắn gọn Liều tối đa hàng ngày: phụ nữ tối đa 12 gam rượu nguyên chất mỗi ngày (ví dụ 125 ml rượu vang), nam giới tối đa 24 gam (ví dụ 250 ml rượu vang), ít nhất hai ngày không uống rượu mỗi tuần Tôi có thể chịu được bao nhiêu rượu ? Khả năng chịu đựng bị ảnh hưởng bởi chiều cao, cân nặng, giới tính, tuổi tác, tình trạng sức khỏe, thuốc men, yếu tố di truyền,… Rượu – tiêu thụ ít rủi ro và nguy hiểm