Chẩn đoán trước sinh: Điều gì đằng sau nó

Cách thức hoạt động của amiodarone Amiodarone được gọi là chất chặn đa kênh tương tác với nhiều kênh ion quan trọng để kích thích tim và theo cách này ảnh hưởng đến sự kích thích điện của cơ tim. Để cơ tim có thể bơm máu đều đặn đi khắp cơ thể, các tế bào của nó phải được kích thích đều đặn. Sự kích thích này… Chẩn đoán trước sinh: Điều gì đằng sau nó