Bộ cấp cứu dị ứng

Sản phẩm Bộ cấp cứu dị ứng được lắp ráp và phân phát riêng lẻ tại hiệu thuốc hoặc dưới sự chăm sóc của bác sĩ. Nội dung của bộ cấp cứu dị ứng Thông tin sau đề cập đến người lớn. Thành phần của bộ tài liệu không được quy định thống nhất và có sự khác biệt giữa các khu vực và quốc gia. Nhiều quốc gia cũng sử dụng các hoạt chất và liều lượng khác nhau. Cơ sở: … Bộ cấp cứu dị ứng

Chất ổn định tế bào Mast

Sản phẩm Chất ổn định tế bào Mast được bán trên thị trường ở nhiều quốc gia dưới dạng thuốc nhỏ mắt, thuốc xịt mũi, dạng viên nang uống và dạng viên nén. Một số thuốc kháng histamine cũng có đặc tính ổn định tế bào mast (xem ở đó). Cấu trúc và tính chất Các yếu tố cấu trúc điển hình của chất ổn định tế bào mast bao gồm axit cacboxylic. Tuy nhiên, cấu trúc hóa học của… Chất ổn định tế bào Mast