Beclometasone: Tác dụng, Ứng dụng, Tác dụng phụ

Beclometasone hoạt động như thế nào Beclometasone là một corticosteroid mạnh, cùng với những tác dụng khác, ức chế sự hình thành các chất tín hiệu trung gian viêm (chẳng hạn như prostaglandin) trong cơ thể. Đồng thời, nó làm giảm sự hình thành các tế bào mới của hệ thống miễn dịch. Điều này ngăn chặn quá trình viêm và ngăn chặn các phản ứng miễn dịch. Cơ thể con người có khả năng phòng vệ hiệu quả… Beclometasone: Tác dụng, Ứng dụng, Tác dụng phụ