Bisoprolol: Tác dụng, Cách dùng, Tác dụng phụ

Cách thức hoạt động của bisoprolol Bisoprolol là một loại thuốc thuộc nhóm thuốc chẹn beta. Bằng cách chặn các vị trí liên kết nhất định đối với các chất truyền tin (thụ thể beta), nó làm giảm huyết áp, giảm nhịp tim (chronotropic âm), làm giảm sự truyền tín hiệu điện trong tim (dromotropic âm tính) và giảm khả năng co bóp của tim (inotropic âm tính) . Bằng cách này, trái tim… Bisoprolol: Tác dụng, Cách dùng, Tác dụng phụ