Catridecacog

Sản phẩm Catridecacog được sử dụng dưới dạng bột và dung môi để pha chế dung dịch tiêm (NovoThirteen). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia vào năm 2012. Cấu trúc và tính chất Catridecacog là yếu tố đông máu tái tổ hợp XIII A của tiểu đơn vị và tương đương với tiểu đơn vị FXIII A của con người. Hiệu ứng Catridecacog (ATC B02BD11) có hiệu quả chống lại… Catridecacog

Susoctocog Alfa

Sản phẩm Susoctocog alfa có bán trên thị trường dưới dạng bột và dung môi pha dung dịch pha tiêm (Obizur). Nó đã được phê duyệt ở Hoa Kỳ vào năm 2014, ở EU vào năm 2015, và ở nhiều quốc gia vào năm 2016. Cấu trúc và tính chất Susoctocog alfa là một dẫn xuất tái tổ hợp của yếu tố đông máu lợn VIII thiếu vùng B. … Susoctocog Alfa

Damoctocog Alfa Pegol

Sản phẩm Damoctocog alfa pegol đã được phê duyệt như một chất chuẩn bị cho giải pháp tiêm ở Hoa Kỳ và EU vào năm 2018 và ở nhiều quốc gia vào năm 2019 (Jivi). Cấu trúc và tính chất Damoctocog alfa pegol là một pegyl hóa, xóa miền B, liên hợp, yếu tố đông máu tái tổ hợp VIII (rFVIII). Khối lượng phân tử xấp xỉ 234 kDa. Thuốc … Damoctocog Alfa Pegol

Alpha Octocog

Sản phẩm Octocog alfa được bán trên thị trường dưới dạng thuốc tiêm. Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 2004. Cấu trúc và tính chất Octocog alfa là yếu tố đông máu tái tổ hợp VIII được sản xuất bằng phương pháp công nghệ sinh học. Trước đây, nó cũng được lấy từ huyết tương, nhưng điều này có nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm. Octocog… Alpha Octocog

Efmoroctocog Alfa

Sản phẩm Efmoroctocog alfa đã được nhiều quốc gia phê duyệt vào năm 2016 dưới dạng bột và dung môi để pha chế dung dịch tiêm (Elocta). Cấu trúc và tính chất Efmoroctocog alfa là một protein dung hợp tái tổ hợp bao gồm yếu tố đông máu VIII của người mà không có miền B liên kết cộng hóa trị với miền Fc của globulin miễn dịch người G1. Các … Efmoroctocog Alfa

Eftrenonacog Alfa

Sản phẩm Eftrenonacog alfa đã được chấp thuận tại Hoa Kỳ vào năm 2014 và ở EU và nhiều quốc gia vào năm 2016 dưới dạng bột và dung môi cho dung dịch pha tiêm (Alprolix). Cấu trúc và tính chất Eftrenonacog alfa là một protein dung hợp tái tổ hợp bao gồm yếu tố đông máu IX của người được liên kết cộng hóa trị với đoạn Fc của globulin miễn dịch người… Eftrenonacog Alfa

Vonicog Alfa

Sản phẩm Vonicog alfa đã được phê duyệt ở Hoa Kỳ vào năm 2015 và ở EU và Thụy Sĩ vào năm 2018 như một chất đông khô và dung môi để pha chế dung dịch tiêm (Veyvondi, Hoa Kỳ: Vonvendi). Đó là yếu tố von Willebrand tái tổ hợp đầu tiên. Cấu trúc và đặc tính Vonicog alfa là một von Willebrand ... Vonicog Alfa

Albutrepenonacog Alfa

Sản phẩm Albutrepenone acog alfa đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia và ở EU vào năm 2016 dưới dạng bột và dung môi để pha chế dung dịch tiêm để tiêm tĩnh mạch (Idelvion). Cấu trúc và tính chất Albutrepenonacog alfa là một protein dung hợp tái tổ hợp bao gồm yếu tố đông máu IX tái tổ hợp kết hợp với albumin tái tổ hợp. Nó là … Albutrepenonacog Alfa

Rurioctocog Alfa Pegol

Sản phẩm Rurioctocog alfa pegol đã được nhiều quốc gia phê duyệt vào năm 2016 như một chất đông khô và dung môi để pha chế dung dịch tiêm tĩnh mạch (Adynovi). Cấu trúc và tính chất Rurioctocog alfa pegol là một yếu tố đông máu VIII tái tổ hợp pegyl hóa trong máu người (octocog alfa). Pegylation dẫn đến thời gian bán hủy kéo dài. Hiệu ứng Rurioctocog alfa pegol (ATC B02BD02)… Rurioctocog Alfa Pegol

Thổ Nhĩ Kỳ Alfa

Sản phẩm Turoctocog alfa có bán trên thị trường dưới dạng bột và dung môi pha dung dịch tiêm (NovoEight). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 2014. Xem thêm trong turoctocog alfa pegol (thuốc pegyl hóa). Cấu trúc và đặc tính Turoctocog alfa là một yếu tố đông máu VIII được hoạt hóa trong máu người được sản xuất bằng phương pháp công nghệ sinh học và được cắt ngắn ở… Thổ Nhĩ Kỳ Alfa

Turoctocog Alfa Pegol

Sản phẩm Turoctocog alfa pegol đã được chấp thuận tại Hoa Kỳ, EU và nhiều quốc gia vào năm 2019 dưới dạng bột và dung môi cho dung dịch pha tiêm (Esperoct). Cấu trúc và tính chất Turoctocog alfa pegol là một yếu tố VIII tái tổ hợp và biến tính của người (rFVIII) được sản xuất bằng phương pháp công nghệ sinh học. Polyetylen glycol (PEG) có khối lượng phân tử 40 kDa… Turoctocog Alfa Pegol

Ma-rốc Alfa

Sản phẩm Moroctocog alfa có bán trên thị trường dưới dạng chất đông khô (ReFacto). Nó đã được chấp thuận ở nhiều nước từ năm 2000. Cấu trúc và tính chất Moroctocog alfa là một yếu tố đông máu tái tổ hợp VIII được sản xuất bằng phương pháp công nghệ sinh học. Nó là một glycoprotein với 1438 axit amin và khối lượng phân tử 170 kDa. Miền B đã được… Ma-rốc Alfa