Clarithromycin: tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ

Clarithromycin hoạt động như thế nào Clarithromycin thâm nhập vào tế bào vi khuẩn và ngăn chúng tạo ra các protein quan trọng. Do đó, vi khuẩn không bị thuốc kháng sinh tiêu diệt nhưng sự phát triển của chúng bị ức chế. Các thành phần hoạt động có tác dụng kìm khuẩn. Sự ức chế sự phát triển của vi khuẩn này mang lại cho hệ thống miễn dịch cơ hội ngăn chặn nhiễm trùng. So với erythromycin, một loại khác… Clarithromycin: tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ