Clonidine: Tác dụng, ứng dụng, tác dụng phụ

Clonidine hoạt động như thế nào Clonidine làm giảm sự giải phóng các chất truyền tin của hệ thần kinh giao cảm, adrenaline và noradrenaline, bằng cách kích hoạt thụ thể alpha-2 (vị trí gắn kết). Kết quả cuối cùng là giảm huyết áp và nhịp tim, an thần nhẹ và giảm đau. Clonidine được gọi là thuốc chống giao cảm (ức chế hoạt động của hệ thần kinh giao cảm). … Clonidine: Tác dụng, ứng dụng, tác dụng phụ