Dexmedetomidine: Tác dụng, liều lượng

Dexmedetomidine hoạt động như thế nào? Dexmedetomidine ức chế sự giải phóng chất truyền tin thần kinh noradrenaline ở một vùng não cụ thể: locus caeruleus. Cấu trúc này của não đặc biệt giàu các tế bào thần kinh giao tiếp thông qua norepinephrine và tham gia vào việc kiểm soát định hướng cũng như sự chú ý. Ít norepinephrine hơn do dexmedetomidine sau đó có nghĩa là ít chất truyền tin hơn… Dexmedetomidine: Tác dụng, liều lượng