Enalapril: Tác dụng, ứng dụng, tác dụng phụ

Enalapril hoạt động như thế nào Enalapril ảnh hưởng đến một trong những hệ thống quan trọng nhất trong cơ thể con người để điều chỉnh huyết áp: hệ thống renin-angiotensin-aldosterone (RAAS). Để duy trì huyết áp, enzyme renin được sản xuất ở thận. Nó chuyển đổi protein angiotensinogen từ gan thành tiền chất hormone angiotensin I. Ở bước thứ hai, một enzyme khác… Enalapril: Tác dụng, ứng dụng, tác dụng phụ