Esketamine: Phương thức hành động, Tác dụng phụ

Cách thức hoạt động của esketamine Esketamine chủ yếu có tác dụng giảm đau, gây mê và chống trầm cảm. Ví dụ, nó cũng có thể kích thích tuần hoàn và tăng sản xuất nước bọt. Tác dụng giảm đau và gây mê của esketamine. Esketamine làm trung gian tác dụng chính của nó bằng cách ngăn chặn cái gọi là thụ thể N-methyl-D-aspartate (gọi tắt là thụ thể NMDA) và tắt ý thức có thể đảo ngược. Các thụ thể NMDA là nơi kết nối của… Esketamine: Phương thức hành động, Tác dụng phụ