Fentanyl: Tác dụng, lĩnh vực ứng dụng, tác dụng phụ

Fentanyl hoạt động như thế nào Fentanyl là một loại thuốc giảm đau mạnh thuộc nhóm opioid. Hiệu lực giảm đau của nó gấp khoảng 125 lần so với morphin. Các dây thần kinh trong cơ thể dẫn truyền các kích thích, bao gồm cả kích thích đau, từ hầu hết mọi bộ phận của cơ thể đến hệ thần kinh trung ương (= não và tủy sống). Cường độ kích thích… Fentanyl: Tác dụng, lĩnh vực ứng dụng, tác dụng phụ