Flunitrazepam: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ

Flunitrazepam hoạt động như thế nào Flunitrazepam - giống như các thành viên khác trong nhóm benzodiazepine - hoạt động như một chất điều biến allosteric ở thụ thể GABA. Bộ điều biến allosteric tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết GABA sứ giả tự nhiên với vị trí liên kết (thụ thể) của nó mà không cần tự kích hoạt nó. Việc truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh trong não xảy ra thông qua sự tiếp xúc hẹp, dạng khe hở… Flunitrazepam: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ