Albiglutide

Sản phẩm Albiglutide đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia, ở EU và Hoa Kỳ vào năm 2014 dưới dạng thuốc tiêm (Eperzan). Cấu trúc và tính chất Albiglutide là một chất dimer GLP-1 (đoạn 30 axit amin, 7-36) hợp nhất với albumin protein của con người. Axit amin alanin ở vị trí 8 đã được thay thế bằng… Albiglutide