Hydrocortisone: Tác dụng, Ứng dụng, Tác dụng phụ

Hydrocortisone hoạt động như thế nào Hydrocortisone (“cortisol”) được cơ thể sản xuất từ ​​cholesterol ở vỏ thượng thận. Lượng hormone được sản xuất chủ yếu được điều chỉnh bởi hormone của tuyến yên (hypophys). Rất nhiều hydrocortisone được sản xuất, đặc biệt là trong những tình huống căng thẳng, để đảm bảo rằng cơ thể vẫn hoạt động hiệu quả. Sự căng thẳng như vậy có thể… Hydrocortisone: Tác dụng, Ứng dụng, Tác dụng phụ