Lisinopril: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ

Lisinopril hoạt động như thế nào Lisinopril thuộc nhóm thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE). Thành phần hoạt chất ngăn chặn enzyme ACE và do đó ảnh hưởng đến một trong những hệ thống quan trọng nhất của cơ thể để điều chỉnh huyết áp: hệ thống renin-angiotensin-aldosterone (hệ thống RAAS). Nếu hệ thống này bị xáo trộn, nó có thể dẫn đến tăng huyết áp. Những người bị ảnh hưởng thường làm… Lisinopril: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ