Loperamid: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ

Cách thức hoạt động của loperamid Loperamid tác động lên cái gọi là thụ thể opioid trong ruột, là nơi tập trung của một số hormone (endorphin) làm chậm quá trình vận chuyển trong ruột. Chuyển động ẩm của ruột kết làm tăng khả năng hấp thụ nước từ tủy tiêu hóa, làm dày nó – ngăn chặn tiêu chảy. Nhiều loại thuốc phiện khác, chẳng hạn như fentanyl, cũng… Loperamid: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ